Gründeruka Vestfold - 2019
Målet med Gründeruka er å skape begeistring for gründere og nyetablerere, innovasjon og entreprenørskap i Vestfold.

Gründerprisen

Gründerprisen 2019kriterier for ÅRETS priser - Gründeruka 2019

Våre samarbeidspartnere i år er DNB, ABAX, Jotron og START i Vestfold som samlet stiller med kr. 40.000, hvorav kr. 30 000 går til 1. plass Gründerprisen 2019.

Nytt av året er at vi ønsker å kåre årets beste forretningsidé. Premien er valgfri plass på et av Gründerhusene i Vestfold, i hele 2020. START i Vestfold sponser dette med kr. 10 000,-.

Det vil i år også bli kåret en Publikumspris, premien er en dag med henholdsvis 2 timer rådgivning fra EY, Affair og Innovasjon Norge.

Gründer – og Publikumsprisen skal gå til en ung Vestfoldbedrift som fortjener Oppmerksomhet, Heder og Ære.

Du kan gjerne nominere deg selv eller en bedrift du kjenner, er det en bedrift du kjenner, send kontaktinfo på mail: merete.osterud@sandefjord.kommune.no

Prisene deles ut under avslutningsfesten for Gründeruka Torsdag 21. november arrangementet er på Sliperiet i Larvik og starter kl. 14:00
 
Kriteriene for å motta gründerprisen er:

 • Vi ser etter et selskap som er registrert i Vestfold og etablert i perioden 2014-2019.

 • Vi ser etter et selskap som kan skape flere arbeidsplasser i Vestfold og som kan vise til kommersiell inntekt.

 • Vi ser etter et selskap som kan definere i søknaden sin, at de jobber opp mot et eller flere av bærekraftsmålene til FN.

 • Både innhold og utforming av søknaden ligger til grunn for utvelgelsen.

 • For å kunne bli vinner av Gründerprisen 2019, må ditt selskap være tilstede under Gründeruka i Vestfold, den 21. november

Bærekraftsmålene til FN finner du HER.

Årets beste forretningsidé vil gå til den som har en god idé, som har vekstambisjoner og kun er på idèstadiet. Har du en idè du har lyst til å prøve ut - her finner du kriteriene.

Kriteriene for Idèprisen

 • Forretningside med vekstambisjoner

 • Blir lagt vekt på presentasjon av idè

 • Forretningsideen må være i tråd med retningslinjene til gründerhuset du ønsker å sitte på.

  Vinneren blir kåret under Gründerfestivalen (må være tilstede for å kunne vinne).

  Søknad til Ideprisen sendes på max 1 side inkl. bilder. på mail innen 9. november til: post@grunderukavestfold.no

Juryen består av arrangørene bak Gründeruka som sammen med samarbeidspartnerne, vil innstille tre verdige finalister som pitcher på avslutningsdagen, torsdag 21. november (dette gjelder kun de nominerte til Gründerprisen 2019).

Et dommerpanel avgjør hvem som vinner Gründerprisen 2019.

Publikumsprisen vil bli kåret I samspill med publikum, publikum stemmer via Kahoot.

Det er kun en av de 3 nominerte som kan vinne Gründerprisen og/eller Publikumsprisen.

Idèprisen vil være kåret i forkant av Gründerfestivalen og vil bli offentliggjort under utdelingen av Gründer- og publikumsprisen.

For å kunne delta på utvelgelse av Publikumsprisen, så trenger man å ha en Android telefon, Ipad eller PC tilkoblet internett. 

KULT Å VÆRE GRüNDER! 

 
Navn *
Navn

Ønsker du å sende inn tilleggsdokumenter eller en filmsnutt (maks 3 min) om deg og din bedrift i tillegg til din besvarelse, kan denne sendes til prosjektleder (merete.osterud@sandefjord.kommune.no).
Påmeldingsfrist - 9. november