Gründeruka Vestfold - 2019
Målet med Gründeruka er å skape begeistring for gründere og nyetablerere, innovasjon og entreprenørskap i Vestfold.

Onsdag - GRünderiet/DHUB - Sandefjord

Onsdag


Påmelding håndteres av Eventbrite.com

Sted: Gründeriet/Dhub - Rådhusgata, Sandefjord

PROGRAMMET FOR 2019 BLIR LAGT UT I SEPTEMBER


Målgruppe:  «Bedrifter som er i gang med sin virksomhet»


DEL 1: «Bærekraftig forretningsutvikling»

- Inspirasjonsforedrag & workshop

09.00  Velkommen

Innovasjon Norge v/Fredrik Jean Hansen og Gründernettverket v/Helle I Stabel

09.10  Bli inspirert av andre gründere og spesialister.

Lytt til hvilket fokus på bærekraftig utvikling disse bedriftene har hatt og har:

  • GET Academy

  • Magiske fabrikken v/Mariann Hegg

  • Naturlig Grønn v/Christian Wisnes

10.15  Bygg Nettverk - pause

10.30  skissere en modell for bærekraftig utvikling!

  • Du bruker din egen bedrift som modell

10.50  Forretningsmodell

  • Du samspiller om din forretningsmodell med andre for kreative innspill i mulighetstenkingen

11.30  Lett lunsj


DEL 2: «Finansiering av oppstart og vekst»


12.00 Velkommen til Silicia v/Marianne Smith

12.05  tidligfasefinansiering

  • Utfordringer med tidligfasefinansiering v/Henrik Bruvik Sæther, Silicia

12.30  Trenger du Investor?

  • Når er du investorklar? v/Jan Bratterud – MTI Startup


13.00   Bygg Nettverk - pause


13.15 Finansiering

  • Finansiering av oppstart og vekst v/Henrik Fardal fra Innovasjon Norge


14.00   Bygg Nettverk - pause


14.15  kapital i oppstarten

  • Banklån som kilde til kapital i oppstarten – myter og fakta!  v/Linda Hilleren – DnB


14.45 Bærekraftig og skalerbar forretningsmodell

– hva må til? Personlige erfaringer og tips v/ Kim Romero, CEO i Incubeat AS


15:15 Vel hjem

 
 
Henrik.jpg

Henrik Bruvik Sæther

Henrik har en bachelor i Økonomi og Administrasjon fra BI og jobber som forretningsutvikler i Silicia der han hjelper oppstartsselskaper av alle slag med å komme ett steg videre. Han har selv startet og drevet egen virksomhet tidligere, men fokuserer nå på andre selskaper gjennom rådgivning og investering.

Jan.jpg

Jan Wessel Bratterud

Jan har lang erfaring fra ulike lederroller i teknologi- og programvareselskaper. Han har jobbet i oppstartsselskap som har opplevd kraftig vekst fra start til børsnotering, bodd i Silicon Valley i 7 år, og jobbet for et globalt IT-selskap i mange land.

De siste 15 årene har han, som partner i Jarlsberg Partners, vært rådgiver i diverse bedriftstransaksjoner. Blant annet bistått i flere emisjoner. Han har gjort et antall egne investeringer, og vært aktiv i disse fra en styreposisjon. Fra de siste årene er mCASH og Neptune Software de mest profilerte. Jan har vært aktiv i MTI-gruppen fra 2011, og sitter blant annet i styret i medtech-selskapet Sensocure.

Nå leder han MTI StartUp, et nytt selskap som skal investere i gründere og tidligfase bedrifter. Han møter mange gründere og har gode forutsetninger for å snakke om hva man bør ha forberedt før man møter potensielle investorer.

kim romero.jpg

Kim Romero

Kim har bl.a. erfaring fra tidligere Santech Micro Group og Greentech (nå Arrow Electronics). Gjennom sitt eget selskap Incubeat AS, er han svært fokusert på å få fram nye bedrifter som har en bærekraftig og skalerbar forretningsmodell som kan bidra til globale endringer. Han er nå i gang med å bygge et spennende miljø i et gammelt og ærverdig lokale i Rådhusgaten 15 i Sandefjord, for å øke dette fokuset. Prosjekter han allerede har involvert seg i er www.drig.no og Victua – et prosjekt innen ansvarlig mat sett opp mot et miljø- og kapasitetsperspektiv.

Linda Hilleren .jpg

Linda Hilleren

Linda er kundeansvarlig på bedrift og har kontorsted både i Horten og Tønsberg.

Hun jobber mye med «gründere» gjennom oppstarts loser som bidrar med informasjon og hjelp i planleggings og oppstartsfasen, i tillegg til å være ute på arenaer hvor gründere/etablerere møtes.

Linda har jobbet i DNB siden 1984 og har lang erfaring fra både personmarked og bedriftsmarked med hovedvekt på finansiering/kreditt.

eskildomben.jpg

Eskil Domben

Eskil Domben er i dag daglig leder hos GET Academy og lærer i 21st century skills. Eskil har arbeidet som lærer og som metodeutvikler i flere kommuner innenfor sosialkognitiv læringsteori brukt i Norge.

Han startet opp Global Learning Larvik AS for noen få år siden. Studiesenteret tar utgangspunkt i at utdanning blir mer og mer digital. Og at man via blended-learning-prinsipper kan tilegne seg nær sagt hvilke som helst utdanning i verden i Larvik (eller hvor som helst).

GET Academy har han startet sammen med Geir Sollid og Terje Kolderup. De knytter de aller beste it-talentene vi klarer å finne, med de mest nytenkende digitale bedriftene. GET Academy har et langsiktig mål om å skape et alternativ til dagens tradisjonelle skole og fagrettet utdanning. De gjør det på en annen måte enn det gjøres i tradisjonell utdanning/ skole, i dag, ved å inkludere nøkkelkompetansene og it-utvikler-fagene. På denne måten skaper de både en sosial bærekraftig og økonomisk bunnlinje.

Mariann Hegg.jpg

Mariann Hegg

Mariann er drift- og prosjektmedarbeider i Greve Biogass, hun vil fortelle oss hvorfor hun mener den Magiske fabrikken er en «stor kumage».

Christian Wisnes

Naturlig Grønn er fremtidens landbruk! De tenker bærekraftig. Maten du spiser skal være næringsrik, lokalprodusert og fri for tilsetninger.

For å sikre oss så lokalprodusert mat som mulig. De har startet en delingsstruktur med flere selvstendige bønder. På denne måten får du og jeg kortreist kvalitetsmat fra vårt nærmiljø.

 

Les resten av programmet

 Tirsdag | Onsdag | Torsdag